Norske Tau- og Kabelbaners Forening

På genralforsamlinga i Norske Tau og Kabelbaners Forening i 2018 blei eg vald til styreleier for 2 år.
Viktige saker vert å arbeida mot Taubanetilsynet vedk. opplæring av driftsleiarar og sertifisering av desse. Møtet var i Loen og me fekk ei grundig og flott omvising av på nye Loen Skylist som er medlem i foreininga.Populære innlegg fra denne bloggen

Sotrasambandet & Ferry Free E39

IHI Infrastructure System Co., Ltd